Top 10 Loài cá mập nguy hiểm nhất Đại Dương 2022

Top 10 Loài cá mập nguy hiểm nhất Đại Dương 12-06-2021 10 877 1 0 Báo lỗi Cá mập là một nhóm cá thuộc lớp Cá sụn, thân hình thủy động học dễ dàng rẽ nước, có từ 5 đến 7 khe mang dọc mỗi bên hoặc gần đầu, da có nhiều gai nhỏ xung […]

Read More

Top 10 Hành tinh bí hiểm nhất trong Hệ Mặt Trời 2022

Top 10 Hành tinh bí hiểm nhất trong Hệ Mặt Trời 10-06-2021 10 1358 1 1 Báo lỗi Hệ Mặt Trời là một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và những thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời, toàn bộ chúng được hình thành từ sự suy […]

Read More