Nhóm FSH (Friendship and Science for Health) xin giới thiệu với các bạn video đầu tiên trong loạt video giới thiệu về cách sử dụng phần mềm Zotero.
Tag: hướng dẫn sử dụng mendeley – Hướng dẫn sử dụng Zotero phần II – Thêm và quản lý tài liệu tham khảo, hướng dẫn sử dụng mendeley – Hướng dẫn sử dụng Zotero phần II – Thêm và quản lý tài liệu tham khảo, hướng dẫn sử dụng mendeley – Hướng dẫn sử dụng Zotero phần II – Thêm và quản lý tài liệu tham khảo

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *